Työnohjaus Hilliaho Oy

Tavoitteisiin tukevaa työnohjausta ja mentorointia

Oivalluksia ja kasvua yhdessä

Tavoitteisiin tukevaa työnohjausta

Oivalluksia ja kasvua yhdessä

Millainen olisit parhaimmillasi? Mistä saat voimaa? Millä tavoin reagoit, toimit ja viestit?

Tarvitsetko apua itsesi johtamiseen tai olisiko työyhteisösi vuorovaikutusta ja yhteistyötä syytä parantaa? Kaipaisitko mentorointia, jonka avulla voisit edistää ammatillista kasvua ja löytää omat vahvuutesi?

Olet oikeassa paikassa! Tutustu palveluihini ja ota yhteyttä.

Palvelut

Työnohjaus

Lorem ipsum dolor sit amet. In deserunt omnis et vero veritatis ea ratione quam in quidem molestiae ut sunt corrupti.

Tasapainon avaimet

Lorem ipsum dolor sit amet. In deserunt omnis et vero veritatis ea ratione quam in quidem ut.

Mentorointi

Lorem ipsum dolor sit amet. In deserunt omnis et vero veritatis ea ratione quam in quidem molestiae ut sunt corrupti.

Sovittelu

Lorem ipsum dolor sit amet. In deserunt omnis et vero veritatis ea ratione quam in quidem molestiae ut sunt corrupti.

Merja

Lorem ipsum dolor sit amet. In deserunt omnis et vero veritatis ea ratione quam in quidem molestiae ut sunt corrupti ut fugiat placeat qui voluptate repellendus. Ut internos culpa aut quam voluptate non ullam molestiae qui earum voluptatem

Merja

Lorem ipsum dolor sit amet. In deserunt omnis et vero veritatis ea ratione quam in quidem molestiae ut sunt corrupti ut fugiat placeat qui voluptate repellendus. Ut internos culpa aut quam voluptate non ullam molestiae qui earum voluptatem

Asiakaskokemuksia

"Koen, että jokaisella ohjauskerralla on ollut itselleni suuri merkitys työssäjaksamiseni kannalta. Sain paljon ohjeita ja neuvoja, joista on ollut apua työotteeni kehittämiseksi ja ohjauskerroista saatu palaute on tullut tarpeeseen. Jokaisen ohjauskerran jälkeen töiden jatkaminen on tuntunut hieman keveämmältä, ottaen huomioon kuinka monipuolinen ja haastava oma työnkuvani on. Koin jopa, että oma työidentiteettini ja myöskin terve minäkuvani sai vahvistua ohjauskertojen aikana."
Kunnan nuoriso- ja vapaa-aikasihteeri
"Yhteistyö sinun kanssasi on antanut uusia näkökulmia, tietoa ja ymmärrystä erityislasten kohtaamiseen, työkaluja arkityöhön ja rajaamisapua siihen, että työt eivät kulkeutuisi mukana vapaa-ajalle. Lisäksi prosessiohjauksellasi työpaikan yhteistyön toimivuuteen tuotti valtavan hyvän muutoksen työyhteisöissä! Suljettu vuorovaikutus muuttui avoimemmaksi, arvostus ja ymmärrys eri ryhmien kanssa vahvistui, työntekijät oppivat sanoittamaan asioita syyttelemättä ja syyllistymättä."
Varhaiskasvatusjohtaja